T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Su Yapıları

1-BAKIMLI KÖYÜ KÖPRÜSÜ

İlçesi                                 : Çanakçı

Mahalle/Köyü                   :Bakımlı köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                      : 30.10.2008 / 1803

Yapım Tarihi                      :

Yaptıran                             :

Yapı Tipi                             : Köprü  

Bakımlı Köyü’nde Çanakçı Deresi üzerinde yer almaktadır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu; ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Küçük boyutlu olan köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer, derenin iki yakasında, dere yatağında bulunan yerli kayalar üzerine oturtulmuştur. Köprünün tabliye kısmı, moloz taş döşeli olup sonradan beton malzeme ile sağlamlaştırılmıştır. Döşemesi günümüzde tahrip olmuş durumdadır. Köprünün taş olan korkulukları, sonradan betonla sağlamlaştırılmıştır. Köprü, günümüzde bakımsız durumda olup, yaya geçişine imkân vermektedir.

2-BAKIMLI KÖYÜ DEĞİRMENİ

İlçesi                                 : Çanakçı

Mahalle/Köyü                   : Bakımlı Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                      : Tescil kaydı yoktur.

Yapım Tarihi                      :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                             : Su Değirmeni  

Bakımlı Köyünde yer alan değirmenin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren kitabesi bulunmamaktadır. Yapı, kareye yakın bir plana sahip olup, kâgir sistemde inşa edilmiştir. Basit işçilikli olan duvarlarda moloz ve dere taşı kullanılmıştır. Yapının üzeri içten beşik tonoz ile örtülü olup, dıştan tonozun üzeri beton ile kaplanmıştır. Yapının girişi basık kemer açıklıklıdır. Yapı içerisinde bir adet yuvarlak formlu değirmen taşı, buğday ve un hazneleri yer alır. Yapıda duvar içine açılmış bir ocak mevcuttur. Değirmen, günümüzde işlevini faal olarak devam ettirmektedir.

3-KARABÖRK BELDESİ KÖPRÜLERİ

İlçesi                                : Çanakçı

Mahalle/Köyü                  :Karabörk beldesi

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 12.09.2008 / 1762

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                           : Köprü 

BİRİNCİ KÖPRÜ

Karabörk Beldesi’nde yer almaktadır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu; ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer, derenin iki yakasında, dere yatağında bulunan yerli kayalar üzerine oturtulmuştur. Kemerin üzerinde yer alan hafif dışa taşıntılı ve daha dar ele alınmış hafifletme kemerinin az bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Köprünün tabliye kısmı, sonradan asfalt malzeme ile kaplanmıştır.

 Köprünün memba cephesinin iki yakasında, alttan üste doğru daralarak yükselen kanat duvarı vardır. Köprünün taş olan korkulukları, sonradan betonla sağlamlaştırılan demir korkulukla değiştirilmiştir. Değişik dönemlerde onarım gören köprü, günümüzde sağlam durumda olup, tek yönlü taşıt trafiğine imkân vermektedir.

İKİNCİ KÖPRÜ

Karabörk Beldesi merkezinde yer alan köprünün ancak kemerinin bir bölümü ayakta kalabilmiştir. Yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit taşı kullanılmıştır. Kemerin üzerinde hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış hafifletme kemerinin yer aldığı, kalıntılardan anlaşılmaktadır. Günümüzde iki tarafında da yapılaşma olan köprü yıkılmak üzere olup, ulaşım bitişiğine sonradan inşa edilen başka bir köprü ile sağlanır.