T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Dini Yapılar

1-ŞADI KİLİSESİ

İlçesi                                : Çanakçı

Mahalle/Köyü                  : Bakımlı Köyü Şadı Mahallesi

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 16.07.1997 / 2913

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                             :Kilise 

Bakımlı Köyü, Şadı Mahallesi’nde yer alan kilisenin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Bölgede kitabesi bulunan benzer kilise örnekleri ile karşılaştırıldığında 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılmaktadır.Doğu-batı ekseni üzerinde uzanan ve dikdörtgen zemin şeması gösteren kilise, bölgedeki örneklerden farklı olarak tek nefli inşa edilmiştir. Narteks, mahfil ve çan kulesi gibi birimleri bulunmayan kilisede, inşa malzemesi bakımından moloz, kaba yonu ve kesme taş kullanıldığı görülmektedir. Duvar örgüsünde moloz ve kaba yonu; tonoz kemerlerinde kapı ve pencere sövelerinde ince yonu ve kesme taş kullanılmıştır. Yapının cephe düzenlemesi oldukça sadedir. Kuzey cephesinde giriş ve iki adet pencere, güney cephesinde iki adet pencere, batı cephesinin çatı seviyesine yakın bir noktada küçük boyutlu bir adet pencere yer alır. Kuzey ve güneyde olan pencereler düşey dikdörtgen formlu olup, dıştan düz atkı taş açıklıklı, içten yuvarlak kemerlidir. Dikdörtgen formlu olan girişin üzerinde yuvarlak kemerli niş şeklinde bir alınlık vardır. Yapının kapı ve pencere kanatları yok olmuştur. Cepheler üstte kısa tutulmuş taş bir saçakla son bulur. Kilisenin üzeri içten beşik tonoz, dıştan beşik çatı ile örtülüdür. Beşik çatı sonradan betonla kaplanmıştır.

Kilise 1950’li yıllarda okul olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu dönemde kilisenin naos bölümü briket bir duvarla ikiye bölünerek derslik olarak kullanılmış ve apsisten yeni bir kapı açılmıştır. Apsiste yuvarlak kemerli ve kare biçimli küçük nişler vardır. Kilisenin iç mekân duvar yüzeylerinde bulunan freskler kısmen günümüze ulaşmıştır.