T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Tirebolu ismi, Yunanca üç şehir anlamındaki, Tri+Polis’ten gelmiştir. Şehir bu adı bir görüşe göre ‘yan yana bulunan üç burun üzerinde ve onların arkasında kurulmuş olmasından’ diğer bir görüşe göre de “Merkez, Bedrama ve Andoz” adlarında üç kaleden dolayı almıştır. Strabon ( MÖ 6 - MS 23) burada daha önce İschopolis’in bulunduğunu, İschopolis, Argyria, Phikolo adında üç şehir halkının toplanmasından dolayı Tripolis dendiğini söyler. Tirebolu Osmanlı döneminde Trabzon Sancağı’na bağlı, Kürtün kazasındaki dört kaleden ikincisi olduğu görülür. Evliya Çelebi, Tirebolu’yu Trabzon’un bir nahiyesi Katib Çelebi de nahiyesi olarak gösterir. 1856-1861 yılları arasında Gümüşhane sancağına bağlanan ilçe, tekrar Trabzon ‘un kazası olmuştur. 1920 yılının sonlarında mutasarrıflık haline getirilerek Giresun’a bağlanmıştır. Giresun’a 44 km uzaklıktadır. İlçe genellikle dağlık olup dağlar kıyıya paralel olarak uzanmıştır. Bu dağlar Giresun Dağları’nın en yüksek kesimini oluşturur. Ekilip dikilebilir alanlardan 15 bin hektarlık kısmında fındık, 3 bin hektarlık kısmında ise çay yetiştirilmektedir. Yazlar sıcak, kışlar ılık geçer, her mevsim yeterince yağış alır.  Toplam nüfusu 30.695 olan ilçe merkezinin nüfusu 15.892’dir. Deniz balıkçılığının yanında son yıllarda alabalık yetiştiriciliği de büyük gelişme göstermiştir. Ayrıca arıcılıkta da son yıllarda büyük gelişme kaydedilmiştir. Tirebolu’da üçü özel sektöre ait olmak üzere dört çay fabrikası, biri Fiskobirlik’e ait olmak üzere dört fındık kırma fabrikası ve muhtelif kereste fabrikaları bulunmaktadır. Doğa turizmi yönünden büyük bir potansiyele sahip olan ilçenin plajları büyük rağbet görür. Gerekli alt yapı tamamlandığında turizm cennetine dönüşebilecek doğal güzelliğe sahip bir ilçemizdir. Güneşin denizden doğup yine denize batışı bu şirin ilçeden izlenebilir. Yaylacılık çok gelişmiştir. İlçenin meşhur yaylaları olan Kazıkbeli, Güvende, Karaovacık, Yaşmaklı, Ağaçbaşı yaylalarında haziran ve temmuz aylarında çeşitli şenlikler düzenlenmektedir. Tarihi yapılar arasında Sait Jean ve Bedrama kaleleri merkezde Selim Ağaçeşmesi, Gacan Çeşmesi, Siyamoğlu Çeşmesi Naibzade çeşmesi sayılabilir.