T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turistik Değerleri

Tarihi Procapius'a göre İ. ll.yy. da Pont Devletinin yıkılışı sırasında, Romalı Ponpeius'un kurduğu kent kolonera (Olonia) olarak adlandırılmaktaydı. Bu yerleşim bugünkü Şebinkarahisar sınırları içinde yer alıyordu.

Kent asıl ününe Bizans İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde kavuştu, Koloneia' nın İmparator Jüstinianus' ca geliştirildiği vebüyütüldüğü bilinmektedir.

Giresun Osmanlıların eline geçince, Şebinkarahisar' da Osmanlı egemenliğine geçti. 18.YY. sonlarına değin Erzurum Eyaletine bağlı bir sancak olarak kaldı.

Şebinkarahisar ismi Şabeynkarahisar' dan gelmektedir. Yörede şap madeninin çokluğu bu ismin oluşmasına neden olmuştur.