T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Şehir antik çağda Hitit, Urartu, Pers ve Pontus dönemini yaşamıştır. Şehrin ilk kuruluş yerinin İsola( Güneygören) ya da Bayram çevresinde olduğu ileri sürülür. Şehir, 1074’de Mengücek Gazi ile Danişment Gazi tarafından fethedilmiş, Akkoyunlu beyi Uzun Hasan’ın 1473 Otlukbeli yenilgisinden sonra Osmanlı yönetimine katılmıştır. Osmanlılar zamanında Karahisar-ı Şarki adıyla sancak merkezi olmuş ve şehzadeler şehri haline gelmiştir. Evliya Çelebi’nin şehir hakkında verdiği bilgilerde şehir adının kale taşlarının siyah olmasından geldiği yazılmaktadır. 11 Ekim 1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum ve çevresinde meydana gelen deprem sonrasında gittiği Erzurum’dan dönerken şehri ziyaret eder ve halka hitaben bir konuşma yapar. Bu ziyaretin hatırası olarak Karahisar-ı Şarki olan şehrin ismi Şebinkarahisar olarak değiştirilmiştir. 1923 yılında il olan Şebinkarahisar, 1933 yılında ilçe haline getirilerek Giresun iline bağlanmıştır. 1350 m rakıma sahip olan Şebinkarahisar Giresun dağlarının güney eteklerinde avutmuş çayı vadisinin kuzey yamaçlarında kurulmuştur. 1349 km² yüzölçümüne sahip ilçenin, Giresun iline uzaklığı 118 km’dir. Dereli, Çamoluk ve Alucra ilçeleri, Gümüşhane ve Sivas illeri ile çevrilidir. İlçede yarı kurak İç Anadolu iklimi ile nemli Karadeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi hâkimdir. İlçede, 25 bin km² orman arazisi bulunmakta olup orman bitki örtüsü arasında sarıçam, köknar, kavak, meşe başta gelir. Bölge madencilik açısından oldukça zengin yataklara sahiptir. Linyit, granit, şap, pirit, uranyum, çinko ve kurşun gibi önemli maden yatakları bulunan ilçenin nüfusu her geçen gün azalmaktadır. 

İlçenin toplam nüfusu 21.680, ilçe merkezinin nüfusu ise 11.380'dir. İlçeyi Alucra ve Giresun’ a bağlayan yol asfalt, diğer yolların tamamı stabilize ve ham yoldur. E – 80 devlet karayolu ile Karadeniz‘in İç Anadolu ‘ya açılan kapısı durumundadır. Uzun yıllar il statüsünde kaldığından civar yerleşim birimlerinin ekonomi ve ticaret merkezi olmuştur. Buğday ve arpa tarımda önde gelen bitkilerdir. Sebze meyve ve tütün yetiştirciliği de önemli faaliyetler arasındadır. Yörede hayvancılık gelişmiştir. Kılıçkaya Baraj gölü balıkçılık açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Çok eskiden beri Şap madeni yatağı sayılan bölgede halen kurşun ve çinko madeni işletilmektedir. Zengin kültürel mirasa sahip ilçede turizmi geliştirecek yeterli alt yapı bulunmamaktadır. Şebinkarahisar Kalesi, Behramşah Cami, Kurşunlu Hamamı, Kadıoğlu Cami, Fatih Cami önemli tarihî eserleri arasındadır. Mustafa Kemal Atatürk ‘ün ilçeyi ziyareti sırasında kaldığı ev müze olarak kullanılmakta, içinde 500’e yakın tarihi eser bulunmaktadır. Yaylacılık çok gelişmiştir. Gelenek görenek olarak Giresun ilinin genel kültürel yapısının dışında farklı özellikler de gösterir.