T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Piraziz’in bulunduğu yerde Türklerden önce herhangi bir yerleşimin olduğuna dair bir bilgi yoktur. Eldeki ilk bilgiler 15.yy’a inen Osmanlı belgelerine dayanır. 1455’de Küçük Musa Köyü’nün tımar hissesinde pay pay sahibi Pir Aziz ve Şeyh Cemal kardeşler ile Şıhlı Köyündeki Şeyh İdris sahildeki Piraziz’in oluşmasında dikkati çeken önemli şahsiyetlerdir. Bu kişilerin varlığı Abdal adına da ışık tutmaktadır. Bozat Divanına bağlı köylerden Bendehor bugün Piraziz’in Kaleyanı ve Ayıkaşı adlı mahallelerin olduğu yerdir. Bu köy yerleşmeleri zamanla sahilde Abdal iskelesi olarak anılan yerde Piraziz ilçesinin ortaya çıkmasını nüfus potansiyeli ile desteklemişlerdir. 1934’de nahiye olarak Bulancak’a bağlanan ve bu durumunu 1988’e kadar sürdüren Piraziz, 19 Haziran 1987 tarihli kararla 166 Ağustos 1998’de ilçe statüsüne girmiştir. Doğu Karadeniz kıyı şeridinde Ordu ili ile Giresun ili sınırında bulunana Piraziz’in yüzölçümü 130 km²’dir. Derin vadiler ve dik kıyılar coğrafik karakteristiğidir. Yüksek kesimlerdeki sınırlı sayıdaki yayla düzlükleri hariç düzlük alanı azdır. Bölgedeki başlıca dereler; Domuz deresi, Pazarsuyu deresi, Çayırağzı deresidir. Önemli tepeleri arasında; Boztepe, Veli Tepesi, Kaleyeri, Göynük Tepesi, Danalık Tepesi, Dıfrıl Tepesi sayılabilir. İlçenin toplam nüfusu 13.292, merkez nüfusu 7.398’dir. Ekonomik yapı çoğunlukla fındık tarımına, hayvancılığa, balıkçılık, arıcılık ve ormancılığa dayanır. Halk kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla mısır, sebze, meyve tarımı da yapmaktadır. İlçede 4 adet fındık fabrikası mevcuttur. İlçe merkezinde turistik amaçlı iki adet otel bulunmaktadır.