T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kuş Dili (Islıkla Konuşma)

Özellikle Karadeniz Bölgesinde arazinin dağınık ve engebeli oluşu, telefon hatlan çekilmiş olmasına rağmen arazi yapısından kaynaklanan nedenlerden sık sık arızalanmalara maruz kalmakta, tamirleri de uzun zaman almaktadır. Dolayısıyla Karadeniz Bölgesinde haberleşmede "Islık" hala kullanılmaktadır. Genelde ıslık, sadece mesaj verme veya uyanda bulunma amacıyla kullanılmaktadır.

Kuşköy köyü ve civarındaki yaygın kullanılan sadece "Islık" değil, farklı yönüyle "Islıkla Konuşma''dır. Bu ıslık, kuş sesine benzediğinden adına "Kuş Dili" denmektedir. Bir başka ifadeyle, ıslıkla haberleşmeye çalışan bir insanı dinlediğimizde, bir kuşun öttüğünü düşünürüz.

Islığın sınırı yoktur. Türkçe de bütün kelimeler, ıslıkla hecelenerek söylenebilmektedir. Konuşma, tekerleme, hatta müzik, İnsanlar birbirleriyle haberleşmeleri, sohbet etmeleri, kavga etmeleri ve hatta aşklarını anlatmaları mümkün olmaktadır. Bu batımdan farklı bir dil olarak algılanabilir. Dünyaya yeni gelen çocuklar, belki ana dillerini öğrenmeden bu dili öğrenmektedir.