T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kuş Dili Nereden Doğdu?

Kuşdilinin başlangıç tarihi bilinmemekle beraber, Kuşköy' ün ve halkın tarihiyle yaşıt olduğu sanılmaktadır. Bu konuda elde yazılı belge, kayıt ve kaynak bulunmamaktadır. Ancak köy halkınca kuşaklar öncesi çobanlık döneminden geldiği bilinmektedir. Bundan dolayı, Kuş dili Çobanlık dönemleri kültürlerinin bir ürünü olduğu sanılmaktadır. Ancak başkalarınca çok ilginç, çarpıcı ve enteresan bulunan Kuş Dili köy halkınca, çok olağan biçimde kullanıla gelmektedir.

Görüldüğü gibi Kuş Dili asırlardan beri, haberleşme aracı olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık iki yüz yıllık belki daha uzun bir geçmişe sahiptir. Özellikle sadece "Islık" olarak değil. "Islıkla Konuşma" oluşunun nedeni, yörenin coğrafi yapısı olmuştur. Şöyle'ki;

1.Kuş köy köyü yerleşimi oldukça dağınıktır.

2.Kuş köy köyünde arazi engebeli ve sarptır.

3.Kuş köy köyünü ortadan bölen Çanakçı deresi akmaktadır. Köyün her iki yakasında bulunan evler birbirinden uzak kalmakta; İnsanlar, dere sesinin gür oluşundan birbirleri ile bağırış-çağırışları anlaşılmamaktadır. Daha keskin bir ses olan ıslık kullanılmış, ancak bu ıslık olarak kalmamış, ıslıkla konuşma olarak geliştirilerek farklılığını ortaya koymuştur.

4.Kuş köy köylüleri işte bu şartlarda ve o günün koşullarında başka bir haberleşme yöntemi olmamasından bu dili keşfetti. Bu dil telefonla haberleşmenin olmadığı dönemlerde, doğal koşulların zorlaştırdığı ortamda bir haberleşme yöntemi olarak keşfedildi.