T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Coğrafi Konumu

Giresun'a 78 Km. uzaklıkta olan ilçenin yüksekliği 150 metredir. İlçenin güneyinde doğup, İlçe merkezini ikiye bölerek uzanan Çanakçı Deresi Görele İlçesinde denize dökülmektedir. İlçe denizden 17 Km. içeridedir.

Doğu Karadeniz dağlan arasında dar bir şeritte kurulan ilçenin bitki örtüsü tipik Karadeniz bitki örtüşüdür. Arazinin % 15 'i tarım alanı, % 46 'sı çayır ve mera, % 33 'ü Orman ve fundalık, % 6 'sı da tarım dışı meskûn sahalardır. 14988 hektarlık bir alan orman bölgesidir.