GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU

 


         Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 15/11/2018 tarih ve 931044 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.


          3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği  Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ASİL ÜYELER

YEDEK ÜYELER

Kemal GÜRGENCİ

Ayşegül KARAİBRAHİM

Mustafa Sema KONAL

Hulusi GÜLEÇ

Mustafa APAYDIN

Abdulkadir DEMİRTelefon  : 0 454  215 71 94-96

Fax        : 0 454 215  71 95

E-Posta : iktm28@kultur.gov.tr

Adres    : Kale M. Eşref Dizdar C.  N:28

               Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü