T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Su Yapıları

214-AĞA KÖPRÜSÜ

İlçesi                                    : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Ümütbükü Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 20.10.1998 / 3270

Yapım Tarihi                     : 1816

Yaptıran                              : Mehmet Emin Ağa

Yapı Tipi                            : Köprü

Yağlıdere – Alucra karayolu güzergâhında, Yağlıdere Irmağı üzerinde yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren kitabesi kısmen günümüze ulaşmıştır. Kethüdazade Emin Ağa tarafından inşa 1232 H. (1816 M.) inşa ettirilmiştir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz, korkularda kesme taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı dörder adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

Köprünün memba cephesinin doğu tarafında, bir ucu köprü kenar ayağına dayalı olan ve menba yatağına açılarak devam eden, esas görevi akarsuyu köprü gözüne sevk etmek olan kanat duvarı vardır. İki yandan dere yatağındaki kayalık zemine oturan kemerin üzeri, hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli ve kademeli olup, üzeri moloz taş döşelidir. Moloz taş örgü olan korkuluklarının sonradan kesme taş malzeme ile yenilendiği görülmektedir. Yakın tarihte restore edilen köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, taşıt trafiğine kapalıdır.

Sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat

Ve ragubü’l-cennetü’d-derecât

Kethüdazade Emin Ağ…

Hayratıdır …

215-           ÇAĞLAYAN KÖYÜ KÖPRÜSÜ

İlçesi                                    : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Çağlayan Köyü Merkez Mahalle

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 12.09.2008 / 1736

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                             :

Yapı Tipi                            : Köprü

Çağlayan Köyü, Merkez Mahallesinde yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz bazalt taş kullanılmıştır. Köprü, sivri kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı üçer adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

 Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup moloz taş döşelidir. Korkulukları taş olup, üst sıra taşları yatay yönde sıralanmış yarım yuvarlak formludur. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, sadece yaya kullanımına imkân vermektedir. 

216-                           ÇATAK KÖPRÜSÜ

İlçesi                                   : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Çatak Köyü

Kadastral Durum             : UTM ED 50 6. Derecelik sayısal koordinatları X: 4513829 Y: 472023

Karar / Tarih                     : 22.09.2010 / 2919

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                            : Köprü

Yağlıdere Deresi üzerinde bulunan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemerde farklı ebatlarda ince yonu andezit taşı kullanılmıştır. Ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında, tabliye döşemelerinde moloz ve yer yer dere taşı kullanılmıştır.

Sivri kemerli ve tek gözlü olan köprünün ayaklarından birisi dere yatağına diğeri de yerli kayaya oturtulmuştur. Kemer gözü hafif yayvandır. Dere yatağının zamanla genişlemesi nedeni ile dere yatağının içinde kalan ayak, sonradan ilave edilen metal kolonlarla taşınan ikinci bir köprü ile kıyıya bağlanmıştır. Kemer taşları sağlam durumdadır. Kemer gözü sağlam durumdadır. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup toprak dolgulu ve moloz taş döşelidir. Döşeme, tahrip olmuştur. Sonradan demir bağlantılarla inşa edilen ikinci bölüm ahşap kaplamalıdır. Köprünün korkulukları kaba moloz taş malzemeden olup, büyük bölümü tahrip olmuştur.  Araç trafiğine kapalı olan köprünün tempan duvarlarında kısmi dökülmeler görülmektedir.

217-           HARAVA KÖYÜ KÖPRÜSÜ

İlçesi                                   : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Hisarcık Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 20.10.1998 / 3272

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                            : Köprü

Yağlıdere üzerinde yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Köprünün ayakları her iki yakada da dere yatağı seviyesindeki kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Zemine yakın noktalarda barbakan nişleri vardır.Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup toprak döşelidir. Kemer korkulukları kısmen yok olmuştur. Köprünün tempan duvarlarında çatlamalar görülmektedir. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla bakımsız durumda olup, sadece yaya kullanımına imkân vermektedir. 

               

218-           SEVİNÇ KÖPRÜSÜ

İlçesi                                   : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Akdarı Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 26.10.2001 / 4250

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                             :

Yapı Tipi                            : Köprü

Yağlıdere – Alucra karayolu güzergâhında, Akdarı Köyü sınırları içerisinde yer alır. Malzeme bakımından yonu, moloz ve dere taşlarının kullanıldığı görülmektedir. Kemer örgüsünde yonu andezit taşı, ayaklarda, tempan ve tabliye döşemelerinde kaba yonu ve moloz taşı kullanılmıştır. Yuvarlak kemerli ve tek gözlü olan köprünün ayaklarından birisi dere yatağına diğeri de yerli kayaya oturtulmuştur. Kemer taşları sağlam durumdadır. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup, toprak dolgulu ve moloz taş döşelidir. Döşeme, tahrip olmuştur. Köprünün korkulukları kaba moloz taş malzemeden olup, büyük bölümü tahrip olmuştur.  Araç trafiğine kapalı olan köprünün kemer kısmı sağlam olup, tempan duvarlarında kısmi dökülmeler görülmektedir. Röleve ve restorasyon projeleri tamamlanmış olan köprünün restorasyon çalışmaları başlama aşamasındadır.

219-           TEPSİ KÖPRÜ

İlçesi                                    : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Yağlıdere - Alucra Yolu üzerinde

Kadastral Durum             : UTM ED 50 6. Derecelik sayısal koordinatları X: 45000291 Y: 465451

Karar / Tarih                     : 22.09.2010 / 2919

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                             :

Yapı Tipi                            : Köprü

Yağlıdere - Alucra Yolu üzerinde, yerleşim yeri dışında bulunan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü hafif sivridir. Kemer karnında karşılıklı üçer adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir. Kemer ayakları dere yatağındaki yerli kaya üzerine oturtulmuştur. Köprünün taş korkulukları kısmen tahrip olmuştur. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup moloz taş döşelidir. Mevcut hali ile bakımsız durumda olan köprü, yaya trafiğine imkân sağlamaktadır.

220-           YEMİŞGEN KÖPRÜSÜ

İlçesi                                    : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Sınır Köyü

Kadastral Durum             : UTM ED 50 6. Derecelik sayısal koordinatları X: 4505556 Y: 468553

Karar / Tarih                     : 22.09.2010 / 2919

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                            : Köprü

Sınır Köyü İlköğretim Okulu yanında, Yağlıdere Deresi üzerinde yer alır. Sarıhasan Köprüsü olarak da bilinir. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer ayakları doğrudan dere yatağına oturtulmuştur. Köprünün taş korkulukları yıkılmış durumdadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup moloz taş döşelidir. Tempan duvarlarında dökülmeler görülmektedir. Mevcut hali ile bakımsız ve kullanılamaz durumda olan köprü, kısmen yaya trafiğine imkan sağlamaktadır.

221-ZABUNLU KÖPRÜSÜ

İlçesi                                    : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Zabunlu Köyü

Kadastral Durum             : X:4506866 Y:468858

Karar / Tarih                     : 22.09.2010 / 2919

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                            : Köprü

Yağlıdere üzerinde yer alan köprü, Yemişken ve Zabun köylerini birbirine bağlayan karayolunun kenarında yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemerde ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Köprünün ayakları her iki yakada da kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup toprak döşelidir. Kemer korkulukları yok olmuştur. Köprünün tempan duvarlarında dökülmeler görülmektedir. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla bakımsız durumda olup, sadece yaya kullanımına imkân vermektedir. 

222-ÇAĞLAYAN KÖYÜ ÇEŞMELERİ

İlçesi                                    : Yağlıdere

Mahalle/Köyü                  : Çağlayan Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : Tescil kaydı yoktur.

Yapım Tarihi                     : 1899

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                            : Çeşme

BİRİNCİ ÇEŞME

Çağlayan Köyü merkezinde yer alır. Çeşmenin en önemli birimi olan kitabesinde yer alan nesih karakterli yazı, basit işçilikli olup, yazının tamamı okunamamıştır. Kitabesine göre 1315 R. (1899 M.) tarihinde inşa edilmiştir. Kare formlu olan kitabe, profilli bir silme ile çevrelenmiştir. Kitabede yazı ile tarihçe arasında boş bırakılmış yüzeyin iki köşesinde dilimli daire ve ay motifleri bulunmaktadır. “Maşallah Sene 1315” şeklindeki tarihçenin iki yanında ise simetrik yerleştirilmiş kabartma şeklinde birer aslan motifi bulunur.

Yatay prizmatik dikdörtgen bir kütleye sahip olan çeşme, tek yönlü bağımsız sokak çeşmesi olup, haznelidir. Kesme taş malzemeden inşa edilmiş tek yönlü çeşme, eğimli bir arazi üzerinde yer alır. Çeşmenin ön yüzeyi kesme, diğer yüzeyleri ise moloz taş ile inşa edilmiş olup, haznesinin üzeri sonradan beton kaplanmıştır. Kitabenin sağ üst köşesinde yer alan bardaklık nişi dikdörtgen şekillidir. Hazne örtüsü önden arkaya doğru hafif meyilli olan yapının saçağı dışa doğru çıkıntı yapar.

 

İKİNCİ ÇEŞME

Çağlayan Köyü merkezinde yer alır. Çeşmenin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Kesme taş malzemeden inşa edilmiş dikdörtgen planlı, tek cepheli, yuvarlak kemerli, hazneli, bağımsız bir çeşmedir. Eğimli bir arazi üzerinde yatay dikdörtgen bir kütle üzerine inşa edilen çeşmede ön ve yan duvarlar kesme taş, arka duvar ise moloz taş ile inşa edilmiştir. Çeşme nişinin üzerini örten yuvarlak kemer yayvan şekilli olup, yanlardaki kesme taş malzemeden yapılmış yığma ayaklar üzerine oturmaktadır. Cephesi oldukça sade olan çeşmenin yuvarlak kemerli nişi içinde ayna taşı bulunmaz. Niş içerisinde sonradan yapıldığı düşünülen iki adet musluğu vardır.