T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Yapıları

1- TAŞHANLAR

İlçesi                                      : Şebinkarahisar

Mahalle/Köyü                      : Taş Mahallesi

Kadastral Durum                : Pafta: Ada: Parsel:

Karar / Tarih                        : 06.03.1996 / 2348

Yapım Tarihi                         : 17. Yüzyıl

Yaptıran                                : Taban Mehmet Ağa

Yapı Tipi                                : Han

Taş Mahallesi’nde, Fatih Camisi karşısında yer almaktadır. Şebinkarahisar Sipahi Reisi Taban Ahmet Ağa tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Taban Mehmet Ağa’nın daveti ile Şebinkarahisar’a geldiği anlaşılan Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu handan da bahsetmiştir. Kaleye giden yolun sağ ve solunda yer alan kâgir bedesten olarak yapılan bu yapılar 1939 depreminde zarar görmüş ve büyük bölümü yıkılmıştır. Günümüzde harap durumda olan hanın restorasyon projesi tamamlanmış durumdadır. Kalıntılardan yola çıkarak hanın, iç avlulu ve iki katlı tipik bir Osmanlı hanı olduğu anlaşılmaktadır. Girişi kuzeybatı köşede olan hanın, kuzey cephesi tamamen yıkılmış durumdadır. Güneyde yer alan beşik tonozlu, eyvan şeklinde düzenlenmiş dükkân sıraları kısmen ayakta olup, harap haldedir. Avlu çevresindeki revaklara ait sütunlardan kalan parçalar çevreye yayılmıştır. Kuzey – güney yönünde sıralanan dükkânların inşasında moloz taş, kemer örgülerinde ise kesme taş kullanılmıştır. Hanın kuzey-güney yönlü ahır kısmı diğer bölümlerine göre daha sağlam durumda olup, beşik tonoz örtülüdür. Hanın dış cephelerinin kesme taş kaplamalı olduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır.