T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Yapıları

1 - ESKİ HÜKÜMET KONAĞI

İlçesi                                      : Şebinkarahisar

Mahalle/Köyü                      : Merkez

Kadastral Durum                : Pafta: Ada: Parsel:

Karar / Tarih                        : Tescil kaydı yoktur.

Yapım Tarihi                         :

Yaptıran                                :

Yapı Tipi                                : Resmi Konut

Şebinkarahisar'ın il olduğu 1923-1933 yılları arasında Vilayet Konağı olarak kullanılmıştır. Bodrum üzerine iki katlı olarak inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Güneyde yer alan giriş kapısına, iki kollu bir merdiven ile ulaşılır. Giriş önünde geniş bir sahanlık vardır. Giriş, basık kemerli bir açıklığa sahiptir. Birinci katta yer alan odalar, oldukça büyük boyutlarda, dikdört­gen çerçeveli ve basık yuvarlak kemerli pencerelerle dışa açılmaktadır. İkinci katın cephelerinde yer alan pencer­eler düz atkı taşlı ve dikdörtgen formludurlar.  Yapı mimari bakımdan, çevre illerdeki 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olan resmi konut örnekleri ile benzerlikler göstermektedir.

2- TURPÇU KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU

İlçesi                                      : Şebinkarahisar

Mahalle/Köyü                     : Turpçu Köyü

Kadastral Durum                : Pafta: 194 Ada: 75 Parsel: 41

Karar / Tarih                        :26.10.2001/4242
 Yapım Tarihi                        :

Yaptıran                                :

Yapı Tipi                                : Okul

Turpçu Köyü'nde yer alan ve bugün ilköğretim okulu olarak kullanılan yapı, köydeki 19. yüzyılın sonlarına ait Rumlar'dan kalma eski bir kilisenin hemen batısındadır. Yapı, dikdörtgen plan şemasına sahip olup, kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Doğudaki girişi, dikdörtgen çerçeveli, giriş alınlığı ise yanlardaki plastrlara oturan iç içe silmelerin oluşturduğu yuvarlak kemerlidir. Doğuya bakan, düzgün kesme taşlardan dikdörtgen çerçeveli pencerelerin alınlıkları, iki konsolun kaval silmelerle bağlanması ile hareketlendirilmiştir. Üzeri profilli olan kat silmesi, yapının tüm cephelerini dolanmaktadır. İkinci kat pencerelerinin söveleri kat silmesine kadar uzanmıştır. Taş söveli pencereleri dikdörtgen formlu olup, alt katta ½ oranlıdır. Üst kat pencereleri ikili bir düzenlemeye sahiptir. Yapının cepheleri, profilli taş saçakla sonlanır. Giriş alınlığının iç içe silmelerden oluşan yuvarlak kemeri, doğuya bakan pencerelerdeki alınlık formu, bu yapının 19. yüzyılın sonlarına ait bir Rum yapısı olduğunu akla getirmektedir.