T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sit Alanları

149- BENDEHOR KALESİ

İlçesi                                    : Piraziz

Mahalle/Köyü                      : Kaleyanı Mahallesi

Kadastral Durum                : Pafta: 10 Parsel: 321

Karar / Tarih                         : 29.04.2011 / 3392

Yapım Tarihi                         :

Yaptıran                                :

Yapı Tipi                                : Sit alanı (Arkeolojik)

 

 

Piraziz’in KAleyanı ile Ayıkaşı Mahalleleri arasında bulunan Bendehor (Mendehorya) Kalesi, Abdal İskelesini gözetmek amacıyla kurulmuştur. Kalenin, Türklerin fethinden önceki tarihlerde inşa edildiği, herhangi bir savaş olmaksızın anlaşma şartlarıyla Türkmen beylerine intikal ettiği kaynaklarda belirtilir. Piraziz merkezinin çekirdeğini oluşturan Mendehor Köyü, 1450’li yıllarda yöredeki tek Hristiyan köyü olma özelliğini taşımakla birlikte 1520’de İslamlaşmasını tamamlamıştır. Arşiv Kayıtlarındaki Temmuz 1607 tarihli bir belgeden Şeyhli Köyünde bir palanka yapımına izin verildiği, bunun da Bendehor Kalesi olduğu anlaşılmaktadır. Kaleden günümüze sadece yıkıntıları ulaşmış olup, şeklini tasvir etmek mümkün olmamıştır.