T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Su Yapıları

1-           BELEN KÖYÜ KÖPRÜSÜ

İlçesi                                      : Eynesil

Mahalle/Köyü                      : Köşeli Mevkii

Kadastral Durum:

Karar / Tarih                       : 26.05.2005 – 243

Yapım Tarihi                         :

Yaptıran                :

Yapı Tipi                               : Köprü

Belen köyü ile Ören Beldesini birbirine bağlayan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Dizgindere Çayı üzerinde bulunan köprünün uzunluğu 5-6 metre, yüksekliği 5 metre civarındadır. Köprüde malzeme bakımından kemerde ince yonu, diğer yerlerde moloz taş kullanılmıştır. Köprü, sivri kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın büyüklüktedir.. Kemer ayakları dere yatağındaki, yerli kayalara oturur. Kemerde karşılıklı dörder adet kare biçimli barbakan nişi vardır. Köprünün tabliyesi, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup, iki basamaklıdır. Tabliyesi toprak döşelidir. Döşemelerin büyük bir kısmı tahrip olmuştur. Köprünün taş korkulukları sağlamdır. Korkulukların üste gelen taşlarının üzeri yuvarlatılarak harpuşta şekli verilmiştir. Korkulukların başında ve ortasında taştan babalar bulunur. Köprünün yanına sonradan yol yapıldığından günümüzde kullanılmamaktadır. 1974 yılındaki selden zarar gören köprü genel hatlarıyla bakımsız durumda olup, kısmen yaya trafiğine imkan vermektedir. 

2-           ÇAĞLANBAŞI KÖPRÜSÜ

İlçesi                                      : Eynesil

Mahalle/Köyü                     : Ören Beldesi Kıran Mahallesi

Kadastral Durum                : Ada: 157 Parsel: 29

Karar / Tarih                       : 26.01.2012-267

Yapım Tarihi                       :

Yaptıran                              :

Yapı Tipi                              : Köprü

Ören Beldesi, Kıran Mahallesi’nde bulunan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Doğu-batı doğrultusunda inşa edilen köprüde malzeme olarak kemerde kesme; diğer yerlerde moloz ve yer yer dere taşı kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvan olan köprü küçük boyutlu bir yapıdır. Uzunluğu 7 metre, genişliği 2 metre, kemer yüksekliği ise 2 metredir.

Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemer, batıda ana kaya üzerine, doğuda doğrudan dere yatağına oturur.  Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup toprak taş döşelidir. Köprünün taş korkulukları yıkılmış, döşemesi tahrip olmuş durumdadır. Köprü, günümüzde fazla kullanılmadığından bitki örtüsü ile kaplanmıştır. Batısından mahalle yolu geçen köprü, yaya trafiğine imkân vermektedir. 

3-           ÖREN ÇEŞMESİ  

İlçesi                                      : Eynesil

Mahalle/Köyü                     : Ören

Kadastral Durum                 :

Karar / Tarih                         :

Yapım Tarihi                         :

Yaptıran                                :Hasanoğlu Mahmut, Mustafaoğlu Hasan İbrahimoğlu Ali

Yapı Tipi                               : Çeşme

Kesme taş malzemeden inşa edilmiş dikdörtgen planlı, tek cepheli, sivri kemerli, bağımsız bir çeşmedir. Yatay prizmatik dikdörtgen bir kütle üzerine inşa edilen çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer, yanlardaki kesme taş malzemeden yapılmış başlıklı yığma ayaklar üzerine oturmaktadır. Nişin içerisinde yatay yönde uzanan ve ayak başlıklarını birbirine bağlayan bir sıra profilli silme vardır. Bu silmeden aşağısı sonradan seramik malzeme ile kaplanmıştır. Çeşmenin taş kurnası yarım daire biçimli olup, burada toplanan su yalağa akmaktadır.

Çeşme nişinin üst seviyesinde sülüs yazı ile yazılmış 6 satırlık mermer bir kitabesi vardır. Sivri kemerin iki yanında yüzeysel oyma tekniği ile yapılmış basit işçilikli ve simetrik olarak yerleştirilmiş birer ay – yıldız motifi vardır. Çeşme üzerindeki, iki yana hafif meyilli olan saçağı dışa doğru hafif çıkıntı yapar. Çeşme, sonradan önde iki ayakla taşınan betonarme bir sundurma ile koruma altına alınmıştır.

Besmele ile nûş eyle âbı ola sana Kevser

Şarabı sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat

Merhum Hasanın oğlu Mahmut merhum

Mustafa oğlu Hasan merhum İbrahim

Oğlu Ali bu zikr olunan sahibü’l-hayrat

… Cümle geçmişine ruhuna el-Fatiha sene …

 

Ören Beldesi’nde yer alan diğer üç çeşme de yukarıdaki çeşme ile aynı biçimde inşa edilmiş olup, bunlardan bir tanesinin kitabesi bulunmaktadır. Tahrip olan kitabe okunamamıştır. Beldede yer alan bir başka çeşme ise yığma duvar şeklinde inşa edilmiş olup, duvar üzerinde 6 adet taş kurna yer almaktadır. Faal olarak işleyen bu kurnaların formu köydeki diğer çeşmelerdeki kurnalarla aynıdır.