T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Su Yapıları

1-                       TAŞ KÖPRÜ

İlçesi                                 : Dereli

Mahalle/Köyü                   : Merkez

Kadastral Durum             : 

Karar / Tarih                     : 30. 05. 2000 / 3797

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                            : Köprü

İlçe merkezinde, Aksu Irmağı üzerinde yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit; tempan duvarlarında moloz, korkularda kesme taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı üçer adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

 Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup beton kaplıdır. Korkuluklarının sonradan kesme taş malzeme ile yenilendiği görülmektedir. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, tek yönlü taşıt trafiğine imkân vermektedir. 

 

            2-           ÇİFTELER KÖPRÜSÜ

İlçesi                                 : Dereli

Mahalle/Köyü                  : Yavuzkemal Beldesi 

Kadastral Durum             :  G40-C4

Karar / Tarih                     : 29. 11. 2007 / 1391

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                            : Köprü

Yavuzkemal Beldesinde yer alan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Yola paralel akan Çifteler Deresi üzerinde bulunan köprü, Pınarlar Köyü İle Yavuzkemal Beldesini birbirine bağlar. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit taşı; diğer bölümlerinde kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer, derenin bir yakasında doğrudan dere yatağına otururken diğer yakada dere yatağı içerisinde yer alan yerli kaya üzerine oturtulmuştur. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup, taşlar kemer kavsine göre şekillendirilmiştir. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup, üzeri dere taşı ile döşelidir. Döşemenin büyük bölümü tahrip olmuştur.  Köprünün taş korkulukları yıkılmış durumdadır. Köprünün kemer kısmı sağlam durumda olup diğer yerleri oldukça bakımsızdır.  Taşıt trafiğine imkân vermeyen köprü, derenin karşı yakasında yer alan değirmene yaya ulaşımı sağlamaktadır.

            3-           PINARLAR KÖPRÜSÜ

İlçesi                                 : Dereli

Mahalle/Köyü                  : Pınarlar

Kadastral Durum            :  G40-C4

Karar / Tarih                     : 29. 11. 2007 / 1391

Yapım Tarihi                    :

Yaptıran                           :

Yapı Tipi                          : Köprü

Giresun – Dereli karayolunda, Yavuzkemal Yolu ayrımından 300 metre ileride, Acısu Deresi üzerinde yer alan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında düzgün yonu andezit taşı; diğer bölümlerinde kaba yonu taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer genişliği yaklaşık 6metre, yüksekliği 7 metredir. Köprü, derenin daraldığı bir noktada inşa edilmiş olup, kemeri, dere yatağının iki yakasında yer alan yerli kayalar üzerine oturtulmuştur. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup, taşlar kemer kavsine göre şekillendirilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Köprünün tabliye kısmında eğim yoktur. Asfalt kaplı tabliye kısmının iki tarafındaki taş korkuluklar yıkılmış olup, yerine sonradan beton korkuluk yapılmıştır. Köprünün kemer karnında kısmi dökülmeler görülmektedir. Tempan duvarları sağlam olan köprü, tek yönlü olarak taşıt trafiğine imkân vermektedir.

108-                       SÜLLÜ KÖPRÜLERİ

İlçesi                                : Dereli

Mahalle/Köyü                  : Süllü Mahallesi 

Kadastral Durum             : G40-C4

Karar / Tarih                     : 29. 11. 2007 / 1391

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                            : Köprü

BİRİNCİ KÖPRÜ

Süllü Mahallesi’nde aynı adla anılan dere üzerinde yer alan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit taşı; diğer bölümlerinde kaba yonu ve moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer genişliği yaklaşık 6 metre, yüksekliği 4 metredir. Üzerinde yer aldığı derenin daraldığı bir noktada inşa edilen köprünün kemeri, doğrudan dere yatağına oturtulmuştur. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup, taşlar kemer kavsine göre şekillendirilmiştir. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Köprünün tabliye kısmında eğim yoktur. Stabilize yol şeklinde düzenlenen tabliye kısmının iki tarafındaki taş korkuluklar yıkılmıştır. Köprünün moloz taş örgülü tempan duvarlarında dökülmeler görülmektedir. Tek yönlü olarak taşıt trafiğine imkân veren köprünün değişik dönemlerde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.

İKİNCİ KÖPRÜ

Süllü Mahallesi’nde Kulakkaya Deresi üzerindedir. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit taşı; tempan duvarlarında moloz ve yonu taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer gözü yayvandır. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup, kemer kavsine göre şekillendirilmiştir. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Köprünün tabliye kısmı düz olup, eğimden kurtarmak için bir tarafı rampa şeklinde yükseltilmiştir. Stabilize yol şeklinde düzenlenen tabliye kısmının iki tarafındaki taş korkuluklar yıkılmıştır. Köprünün moloz ve dere taşı ile örülen tempan duvarlarında dökülmeler görülmektedir. Tek yönlü olarak taşıt trafiğine imkân veren köprünün kemeri, dere yatağından fazla yüksek değildir.

4-           TAMDERE KÖPRÜSÜ

İlçesi                                : Dereli

Mahalle/Köyü                  : Tamdere Köyü İkisu Mahallesi

Kadastral Durum             :  Y: 445277 X: 4491933 (UTM Koordinatları)

Karar / Tarih                     : 26. 09. 2012 / 755

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                            :

İkisu Mahallesi merkezinde Tamdere Deresi üzerinde yer alan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Günümüzde sadece kemer bölümü ayakta kalan köprünün üzerine sonradan yeni bir köprü inşa edilmiştir. İnce yonu andezit taşı ile inşa edilen yuvarlak kemerin bir tarafı doğrudan dere yatağına, diğer tarafı ise yerli kaya üzerine oturulmuştur. Kemer gözü yayvan olup, kemer açıklığı 7- 8 metre; kemer genişliği 2 – 3 metre civarındadır. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakındır. Kemerin üzerine sonradan inşa edilen beton köprü, metal korkuluklu olup, taşıt trafiğine imkân sağlamaktadır.