T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Su Yapıları

1-   BAYIR KÖYÜ ÇEŞMESİ

İlçesi                                 : Çamoluk

Mahalle/Köyü                  : Bayır Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 29.08.2012 / 714

Yapım Tarihi                     : 1960

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                            : Çeşme

Bayır Köyü Sorhun Mezrası meydanında yer alır. Çeşmenin günümüz Türkçesi ile yazılan kitabelerinden, üzerinin sonradan boyanması nedeni ile sadece “Ahmet” ismi okunabilmiştir. Çeşme oluğunun arkasındaki duvar yüzeyindeki beton sıva üzerinde ise Ali ve Arif Soğukpınar tarafından 23.07.1960 tarihinde Şerif Usta’ya yaptırıldığı yazılıdır.

Kesme taş malzemeden inşa edilmiş dikdörtgen planlı, tek cepheli, yuvarlak kemerli, bağımsız bir çeşmedir. Yatay dikdörtgen bir kütle üzerine inşa edilen çeşmenin niş bölümü kesme, geri kalan bölümleri ise moloz taş ile inşa edilmiştir. Taş araları kalın derzlidir. Çeşme nişinin üzerini örten yuvarlak kemer yayvan şekilli olup, yanlardaki kesme taş malzemeden yapılmış yığma ayaklar üzerine oturmaktadır. Profil sıraları ile hareketlendirilen kemerin kilit taşında ay-yıldız motifi vardır. Cephesi oldukça sade olan çeşmenin nişi, kemerlerin oturduğu ayakları birbirine bağlayan silme sırası ile ikiye bölünmüştür. Metal olan çeşme lülesi sürekli akar vaziyette olup, suyu tek parça bir kayanın oyulması ile elde edilmiş yalağa dolar. Yalakta biriken suyun fazlalığı, hayvanların sulanması ile çeşme bitişiğine sonradan inşa edildiği anlaşılan beton oluğa akmaktadır.