T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Savunma Yapıları

1-   AVARAK KALESİ

İlçesi                                : Çamoluk

Mahalle/Köyü                  : Hacıahmetoğlu Köyü

Kadastral Durum             :  Ada: 175 Parsel: 21

Karar / Tarih                     : 29. 04. 2011 / 3393

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                             :

Yapı Tipi                            : Kale

Hâkim bir tepe üzerinde yer alan kalenin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Kaba yonu moloz taş ile inşa edilen kale, üzerinde bulunduğu tepenin topografik yapısına göre şekillenmiştir. Tepeyi çevreleyen surlardan bir kısmı günümüze kadar ulaşmış olup, suru oluşturan moloz taş örgü arasında horasan harcı kullanıldığı görülmüştür.

 

2-   KALEDERE KÖYÜ KALESİ

İlçesi                                : Çamoluk

Mahalle/Köyü                  : Kaledere Köyü

Kadastral Durum             : 

Karar / Tarih                     : 05. 02. 1982 -A- 3264

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                            : Kale

İki vadiyi aynı anda görebilecek hâkim bir tepe üzerinde yer alan kalenin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Sur duvarlarından çok az bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Mevcut olan sur kalıntılar moloz taş örgü olup, taşlar horasan harcı ile birbirine tutturulmuştur.  Kalede yer alan en önemli birim sarnıçtır. Sur içerisinde yer alan sarnıca 50 basamaklı dik bir merdiven ile inilmektedir. Merdivenin yer aldığı tünel yaklaşık iki buçuk metre genişliğindedir. Sarnıcın içi günümüzde taş vb. hafriyatla dolmuş durumdadır.