T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Su Yapıları

1 -              ÇAKRAK KÖYÜ KÖPRÜLERİ

İlçesi                                 : Alucra

Mahalle/Köyü                  : Çakrak Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 24.04.2008/1569

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                            : Köprü

BİRİNCİ KÖPRÜ

Çakrak Köyü içerisinde yer almaktadır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit; ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yönüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilidir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup toprak döşelidir.

 Köprünün memba cephesinin doğu tarafında menba yatağına açılarak devam eden kanat duvarı vardır. Duvar örgüsü tempan duvarları ile aynı tarzdadır. Korkulukları yıkılmıştır. Günümüzde hemen yanına yeni bir köprü yapıldığı için kullanılmamaktadır.

İKİNCİ KÖPRÜ

Yağlıdere – Alucra Karayolu üzerinde Çakrak Köyü’nün Alucra çıkışında yer alır. Yolun batısında yer alan kiliseye ulaşım sağlayan köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında ince yonu andezit; ayaklarda ve tempan duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur. Kemer karnında karşılıklı ikişer adet barbakan nişi oyulmuştur. Nişler başlangıç seviyesine yakın tasarlanmış olup, kare biçimlidir.

 Kemerin üzeri hafif dışa taşıntılı daha dar ele alınmış bir hafifletme kemeriyle çevrilmiştir. Kemerin kilit taşı tabliye seviyesine uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup moloz taş döşelidir. Taş korkulukları sonradan beton ile sağlamlaştırılmıştır. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, sadece yaya kullanımına imkân vermektedir. 

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ

Yağlıdere – Alucra Karayolu üzerinde Çakrak Köyü’nün Alucra çıkışında ve Çıkrıkkapı sapağında yer alır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir. Malzeme bakımından kemer açıklığında kaba yonu andezit; ayaklarda, tempan ve kanat duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü, sivri kemerli ve tek gözlüdür. Kemer taşlarının boyutları birbirine yakın olup dikdörtgen şekillidir. Kemerin mansap ve menba yüzüne bakan cepheleri, bu taşların bir sıra dikey iki sıra yatay şekilde dizilmesiyle oluşturulmuştur.

Kemerin üzeri, hafif dışa taşıntılı ve daha dar ele alınmış hafifletme kemeriyle çevrilidir. Kemerin kilit taşı, tabliye seviyesine kadar uzanmaktadır. Tabliye kısmı, kemer kilit seviyesinden iki yana eğimli olup toprak taş döşelidir. Taş korkulukları sonradan beton ile sağlamlaştırılmıştır. Köprü, günümüzde genel hatlarıyla sağlam durumda olup, tek yönlü araç trafiğine imkân vermektedir. 

2-              ÇAKRAK KÖYÜ ÇEŞMESİ

İlçesi                                 : Alucra

Mahalle/Köyü                  : Çakrak Köyü

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     : 24.04.2008/1569

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                             :

Yapı Tipi                            : Çeşme

Yağlıdere – Alucra Karayolu üzerinde Çakrak Köyü (3.) köprüsünün kuzey doğusunda, doğudan batıya doğru meyilli bir yamacın eteğinde yer alır. Doğu cephesi bir bahçe duvarı içerisinde kalmıştır. Kesme,kaba yonu ve moloz taş kullanımı ile inşa edilen çeşmenin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değildir.

Yatay dikdörtgen prizmatik bir kütleye sahip çeşmenin batı cephesi, iki yanda düz kenar silmeleri üzerine oturtulmuş yuvarlak kemerli niş şeklinde düzenlenmiştir. Sürekli akan tipte olan çeşmenin lülesi taş malzemeli kurna şeklindedir. Niş içerisinde yatay dikdörtgen formlu taslık nişi vardır. Oturma sekisi olmayan çeşmenin derin olmayan yalağı, ön cephe boyunca uzanır. Çeşmenin güney cephesinde su haznesine açılan kare formlu bir açıklık vardır. Kaynağını, doğusunda yer alan yamaçlardan alan çeşmenin suyu yaz aylarında azalmaktadır.

3-              YOĞURDUKIRAN ÇEŞMESİ

İlçesi                                 : Alucra

Mahalle/Köyü                  : Hacıhasan Köyü Yoğurdukıran Mevkii

Kadastral Durum             :

Karar / Tarih                     :

Yapım Tarihi                     : H. 1354-M. 1935

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                            :

Hacıhasan Köyü Yoğurdukıran Mevkiinde eğimli bir arazi üzerinde bulunan kaynak suyunun üzerine kare planlı (3X3 m.) olarak inşa edilmiştir. Moloz taş ile örülen ve yaklaşık 1 metre yüksekliğe sahip olan çeşmenin ön cephesi olan güney cephesinde kaynağa açılan basit yuvarlak kemerli bir niş ve nişin üzerinde üçgen alınlık bulunur. Alınlık yüzeyinde ay – yıldız motifi ve yeni yazı ile yazılmış 4 satırlık kitabe vardır.