T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yerli yapımcılara verilecek çekim izinleri

TİCARİ AMAÇLI FİLM ÇEKMEK İSTEYEN YAPIMCILAR BAŞVURU İZİN FORMU ÖRNEĞİ Film cekim izni.doc


ÇEKİM İZİNLERİ BAŞVURU  DİLEKÇESİ  ÖRNEĞİ 
çekim izni dileçe örneği.docx

DİLEKÇE EKİNDE OLMASI GEREKEN EVRAKLAR  
 

* SİNEMA FİLMİ, DİZİ FİLM, REKLAM FİLMİ, FOTOĞRAF ÇEKİMİ,
   TV PROGRAMI, KLİP , BELGESEL ÇEKİM İZİNLERİNDE

Şirket Yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi
Nüfus Cüzdanının fotokopisi
Faaliyet Belgesinin fotokopisi
Varsa Yapımcı Belgesinin fotokopisi
Şirketin Antetli Kağıdına kaşeli ve imzalı dilekçe

* AMATÖR KISA FİLMLERDE

Dilekçe
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÇEKİLECEK FİLMLERDE

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

*YABANCI ÇEKİM İZİNLERİNE

Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan çekim izninin fotokopisi
Mihmandarın Dilekçesi
Mihmandarın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi