T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Alucra İlçesindeki Tescilli Yapılar

Alucra İlçesi’nde 1982 ile 2011 yılları arasında gerçekleştirilmiş 24 adet tescil kaydı vardır. Bunlardan Çakmak Köyü’ndeki Tepesidelik Obruğu, korunması gerekli tabiat varlığı olarak tescil edilmiştir. Kültür varlıklarından 13 tanesi dini yapı; 5 tanesi su yapısı, 5 tanesi de konut mimarisi örnekleridir. Tescilli kültür varlıklarından sadece Düyun-ı Umumiye binası olarak kullanıldığı ifade edilen iki adet konut ilçe merkezinde yer alır. Bu konutlar, üç farklı parsel üzerinde yer almakta olup, tescil işlemi üç ayrı yapı gibi gerçekleştirilmiştir. Alucra’da bulunan diğer kültür varlıkları Alucra’nın köylerinde bulunur. Boyluca, Çakrak, Çakmak, Gürbulak, Hacı Hasan, Kamışlı, Piril Köyleri, tescilli yapıların yer aldığı köylerdendir. Çalgan Köyü’ndeki Tosunoğlu Köy Konağı, henüz tescil edilmemiştir.

Tescilli olan dini yapılardan 6 tanesi türbe, 5 tanesi kilise, 1 tanesi tümülüs, bir tanesi de camidir. Alucra’nın değişik köylerinde türbeleri bulunan Seydi Mahmut Çağırgan Baba, İsmail Hakkı Çağırgan Baba ve Şeyh Yakup Gulami Çağırgan isimli yatırların; Osmanlı belgelerinde Çağırganlu” aşireti olarak anılan ve özellikle Kelkit Vadisi’nde yoğunlaşan aşiretin mensuplarından olduğu akademik yayınlarda ifade edilir. Dini yapılardan olan kiliselerden Kamışlı Köyü’ndeki kilise, 1982 tarihinde tescil edilmiş olup Alucra’da tescil edilen ilk yapıdır. Diğer kiliseler ise Çakrak Köyü sınırları içerisinde yer alır. Önemli bir ulaşım ağı üzerinde bulunan Çakrak Köyü’nde su yapısı olarak 3 köprü ile 1 de çeşme vardır. Su yapılarından Alucra ilçesi sınırlarında gösterilen Muhara Köprüsü Şebinkarahisar ilçesi sınırlarında kalır.

Dini Yapılar

Konut Mimarisi

Su Yapıları

Boyluca Köyü Camisi

Hacı Hasan Türbesi

İsmail Çağırgan Türbesi

Osman Baba Türbesi

Mahmut Çağırgan Baba Türbesi

Seydi Şıh Mehmet Türbesi

Şeyh Yakup Gulami Çağırgan Türbesi

Çakrak Köyü Kiliseleri

Kamışlı Köyü Kilisesi

Piril Köyü İkiztepe Tümülüsü

Düyun-ı Umumiye Binaları

Hacıhasan Köyü Misafirhanesi

Çalgan Köyü Tosunoğlu Konağı

Çakmak Köyü Züllfikar Ağa Misafirhanesi

Çakrak Köyü Köprüleri

Çakrak Çeşmesi

Yoğurdukıran Çeşmesi