T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Merkezindeki Tescilli Yapılar

Giresun il merkezinde 4 adet sit alanı, 183 adet kültür varlığı ve 8 adet tabiat varlığı bulunmaktadır. Sit alanlarından Giresun Kalesi (I. derece), Giresun Kalesi’nin Batı Yüzü (III. derece) ve Giresun Adası (II. derece) arkeolojik; Zeytinlik Mevkii (III. derece) ise kentsel sit alanıdır.

Kültür varlıklarından 119 tanesi konut; 21 tanesi dini yapılar; 13 tanesi su yapısı;  13 tanesi ticaret yapısı; 12 tanesi kamu yapısıdır. Sivil mimarlık örnekleri olan konutlardan çoğu Zeytinlik Mevkii’nde, Çınarlar Mahallesi, Hacı Hüseyin Mahallesi ve Kale Mahallesi’nde bulunur. Geleneksel konutlar, sayı bakımından fazla olması nedeni ile ayrı bir kitap olarak hazırlanmaktadır. Bu konutların genel özellikleri Zeytinlik Mevkii bölümünde kısmen anlatılmıştır. Dini yapılardan 14 tanesi cami; 3 tanesi türbe ve mezarlık; 4 tanesi de kilise yapılarıdır. Su yapılarından 7 tanesi çeşme; 3 tanesi köprü; 1 tanesi değirmen, 1 tanesi de hamam yapısıdır. Bu yapılar dışında Fiyala Yolu, Millet Bahçesi ve Nihat Bey Anıtı diğer tescilli kültür varlıklarındandır. 

Giresun’da yer alan tabiat varlıklarından 7 tanesi anıt ağaç, bir tanesi de yerli kaya parçasıdır. Ağaçlardan bir tanesi manolya, diğerleri ise çınar ağacıdır. 

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları

Dini Yapılar

Kamu Yapıları

Giresun Kalesi

Giresun Adası

Zeytinlik Mahallesi

Çınarlar Camisi

Gemiler Çekeği Camisi

Hacı Hüseyin Camisi

Hacı Mittad Camisi

Kale Camisi

Kapu Camisi

Müftüoğlu Camisi

Soğuksu Camisi

Şıh Camisi

Boztekke Köyü Camisi

Çandır Köyü Camisi

Melikli Tahtalı Camisi

Hisargeriş Eski Cami

Sayca Manaroğlu Camisi

Seyit Vakkas Türbesi

Boztekkke Köyü Şeyh Keramettin Türbesi

Yakup Halife Türbesi ve Mezarlığı

Gogora Kilisesi

Katolik Kapusen Kilisesi

Meryemana Kaya Kilisesi

Karaali Köyü Kilisesi

Eski Hükümet Konağı (Rektörlük)

Giresun Belediyesi

Gazipaşas İO.

Mehmet Akif Ersoy İO.

Eski Okul

Necatibey İO. (TEGEV)

Ticaret Lisesi

Akçalı Köyü İO.

Can Akengin Sergi Salonu

125. Yıl Kütüphanesi

Ziraat Bankası

Konut Mimarisi

Ticaret Yapıları

Su Yapıları

Diğer Yapılar

119 Adet Geleneksel Giresun Evi

Giresun Ticaret Odası

İsmet Yanıkömeroğlu Binası

Mümtazoğulları Binası

Volkan Türkyılmaz Binası

Osman Feridunoğlu Binası

Köprülü Han

Hüseyin Memişoğlu

Kapalıçarşı

Ethem Çetinkaya Binası

Memişoğlu Binası

Domaçlar Binası

Tekinler Binası

Eski Uğur Sineması Binası

Şifa Hamamı

Hacı Hüseyin Çeşmesi

Eşrefbey Çeşmesi

Fatma Hanım Çeşmesi

Hoca Hanım Çeşmesi

Muhtar Çeşmesi

Osmaniye Çeşmesi

Yüzbaşısuyu Çeşmesi

Kufalı Kuyu

Tekke Köyü Değirmeni

Tekke Köyü Köprüsü

Gıdır Köprüsü

Yavşan Köprüsü

Millet Bahçesi

Nihat Bey Anıtı

Fİyala Yolu